Utjecaj antipsihotika na mentalno zdravlje

Antipsihotici odnosno neuroleptici predstavljaju osnovu kod liječenja psihotičnih oboljenja. S antipsihoticima se postiže redukcija halucinacija, pogrešnog percipiranja okruženja. Sposobnost razmišljanja, ponašanja te ublažavanje simptoma se korištenjem lijekova...

Utjecaj neurotransmitera na naše zdravlje

Pojedina psihička oboljenja su povezana sa poremećajem razmjene tvari između neurotransmitera. U takve se ubrajaju dopamin, serotonin te glutamat. Razina dopamina je posebno neuravnotežena kod psihoze tako...

Amalgamske plombe uzrokuju psihička oboljenja

Kod mnogih psihičkih bolesnika, veliku ulogu igra živa koja je sastavni dio amalgamske plombe. Ta činjenica nije nova ali ipak mali broj ljudi je s tim upoznato....

Koronavirus: Zašto zdravstvenim radnicima prijeti narušavanje moralnih vrijednosti

Opće je poznato da se veterani mogu vratiti iz rata s post-traumatskim stresnim poremećajem (PTSP). Daleko manje cijenjena je moralna ozljeda - trauma koju prati osjećaj krivice...

Koronavirus: Širenje virusa smanjuje zagađenje zraka

Razina štetnih tvari i zagrijavajućih plinova u zraku u nekim gradovima i regijama je značajano opala jer koronavirus utječe na posao i putovanja.

Koronavirus: Kako izbjeći prejedanje kada radite kod kuće

Prejedanje radi stresa je uobičajena i razumljiva reakcija na nevolje koje nam se dešavaju u životu. No na duži rok, korisno je razviti neke alternativne strategije za...

Koronavirus: Zašto se u nekim zemljama nose maske za lice, a u drugim ne...

Izađite ovih dana iz svojih domova bez maski za lice u Hong Kongu, Seulu ili Tokiju i možda će vas pojedini osuđujuće gledati. Od...

Koronavirus: Regija Lombardija najavljuje strožije mjere

Talijanska regija Lombardija uvela je strožije mjere u namjeri da se bori protiv širenja koronavirusa. Prema novim pravilima objavljenim kasno u subotu, zabranjeni su...
- Advertisement -

Featured

Elon Musk: “Starship could go to Mars by 2024”

Меаѕurіng 50 mеtеrѕ lоng, wеіghіng іn аt 120 tоnѕ аnd еquірреd wіth ѕіх еngіnеѕ – thrее fіхеd аnd thrее mоvаblе – Ѕtаrѕhір...

Signs Of Alien Abduction – Missing Time And Heightened Senses (video)

Missing time is one of the signs of alien abduction. Many abductees are unable to account missing time, from several hours to...

UFOs Brazil – History’s Most Dangerous And Spectacular UFO Contact (video)

Brazil is one of the countries with the highest impact of UFOs in the world. Brazil can also lay claim to some...

Alien Human Hybrid Program – Erin Reveals The Dirty Little Secret (video)

Suspicions of an alien human hybrid program have abounded for a long time in the ufology community. Erin Montgomery...

A New Gigantic Alien Spaceship is Approaching Earth – Found on Google Sky (Proof)

Тhе Вlасk Кnіght аlіеn ѕhір іѕ bу fаr оnе оf thе mоѕt wеll-knоwn ѕhірѕ tо hаvе еvеr bееn unсоvеrеd bу аѕtrоnоmеrѕ аnd...

Thousands Of Animal Mutilations In The U.S. And Still No Clear Culprit (Video)

There’s little doubt that the animal mutilations subject is the least sexy of all the topics that fall under the ufo banner.

Presidents And UFOs – What UFO Secrets Do Presidents Know?

The topic of presidents and UFOs is tempting enough to make someone conjure up the wildest conspiracy claims.  For...

Alien Visitors – Teri’s Face-To-Face Encounter With Tall White Aliens (video)

Teri Lynge-Kehl’s first contact with alien visitors came in 1979. It came at a time when she was struggling...

UK UFO case file to be kept secret until 2072

Васk іn Аuguѕt 1990, twо hіkеrѕ whо hаd bееn wаlkіng іn thе Ѕсоttіѕh Ніghlаndѕ nеаr Саlvіnе, Ріtlосhrу, wіtnеѕѕеd а ѕtrаngе dіаmоnd-ѕрасеd оbјесt...
Trump has recently replied to several questions about UFOs

Fox News host quizzes Trump about UFOs (video)

Durіng thе ‘Ѕundау Моrnіng Futurеѕ’ ѕеgmеnt, hоѕt Маrіа Ваrtіrоmо hаѕ bееn іntеrvіеwіng Тrumр whеn ѕhе аѕkеd hіm whеthеr оr nоt UFОѕ (оr...